Onderzoeks- en keuringslocatie voor paarden

Hippisch Centrum Deurne beschikt al over een paardenkliniek, omdat die deel uitmaakte van het beroepsonderwijs dat op de locatie werd aangeboden. Graag willen we deze kliniek in diezelfde functie behouden danwel uitbreiden.

Een klinische keuring is aan te raden bij het koopproces. Juist in combinatie met het hippisch handelscentrum is een onderzoeks- en keuringslocatie bij HCD dan ook onmisbaar. Een keuringsarts op locatie versnelt het koopproces en maakt het hippisch handelscentrum bovendien een nog efficiëntere partner in het samenbrengen van vraag en aanbod.

Veterinair Centrum Deurne

Maar ook voor de paarden die bij HCD die permanent gestald staan of tijdelijke bezoekers (recreatief of voor een wedstrijd) naar Deurne komen, kan de aanwezigheid van een veterinair centrum van belang zijn. Wij zijn dan ook op zoek naar een erkende gecertificeerde dierenarts Paard om ons team te versterken.

Kies een optie
Stalling
Verblijfsaccomodatie
Beurzen & Evenementen
Congressen
Wedstrijdaccommodatie
Keuringen & shows
Dagrecreatie
Handelscentrum & Veiling
Publiek / privaat onderwijs
Paardgerelateerde retail
Veterinair centrum
Overige Interesse
Optienaam
Versturen