Disclaimer


De website www.hippischcentrumdeurne.nl (“Website”) ten behoeve van Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van een aan Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. gelieerde vennootschap.

Toegang tot en gebruik van de Website en de producten en diensten die via de Website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de Website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V.

De inhoud van de Website en andere uitingen van Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door [opnemen vennootschap] wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hippisch Centrum Deurne Exploitatie b.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de Website,

Wanneer Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. en/of aan Hippisch Centrum Deurne Exploitatie B.V. gelieerde vennootschappen.

Augustus 2016 ©