Hippisch centrum Deurne ter verkoop aangeboden

Libéma biedt het hippisch centrum in Deurne te koop aan. Libéma heeft het besluit tot verkoop genomen in overleg met de gemeente Deurne en provincie Noord-Brabant.

Sinds de zomer van 2016 is Libéma de eigenaar van het hippisch centrum aan de Bruggenseweg in Deurne. Libéma nam het hippisch centrum over van Helicon Opleidingen, met de intentie het binnen drie jaar te ontwikkelen tot een hippisch centrum in combinatie met een onderwijspartner. Hiertoe sloten de gemeente Deurne en Libéma een intentieovereenkomst.

Uitkomst onderzoek: paardeneconomie geen toekomst in Deurne

Uit een extern onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Louter, bleek dat een publieke onderwijsinstelling niet tot de mogelijkheden behoort. Libéma, gemeente Deurne en provincie Noord-Brabant hebben vervolgens gekeken naar andere mogelijkheden om het hippisch centrum verder te ontwikkelen. Onderdeel hiervan was een onderzoek door onderzoeksbureau Telos naar onder andere de mogelijke ontwikkelingen van het hippisch centrum. De conclusie van het Telos-onderzoek is dat paardeneconomie geen toekomst heeft voor Deurne en dat het niet reëel is om voor deze locatie vast te blijven houden aan het thema paard. In overleg met de gemeente en de provincie heeft Libéma besloten het hippisch centrum voor verkoop aan te bieden.

Namens directie Libéma, Jeroen Dona: “Wij zijn dankbaar voor de prettige samenwerking met gemeente en provincie in onze zoektocht naar een juiste invulling van deze prachtige locatie. Nu is vastgesteld dat de onderzochte, bij Libéma passende mogelijkheden niet haalbaar zijn, hebben we derhalve besloten tot verkoop over te gaan en hopen we dat een andere partij recht zal doen aan de rijke paardenhistorie van Hippisch Centrum Deurne.”

Wethouder Marinus Biemans van de gemeente Deurne: “Op het hippisch centrum hebben in het verleden veel activiteiten plaatsgevonden. Het is goed daarop terug te kunnen kijken. Tegelijkertijd moeten we oog hebben voor de realiteit van nu. Als een ondernemer er geen toekomst meer in ziet en dit ook wordt bevestigd in externe onderzoeken, heeft het weinig zin om hier aan vast te blijven houden. We respecteren het besluit van Libéma en blijven met hen in gesprek over de verkoop van het hippisch centrum.