Bedankt voor uw inschrijving!

LET OP: Vergeet niet per omgaande € 25,- per startplaats + indien gewenst € 25,- per stal over te maken naar: NL55ABNA0624903834 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. Hippisch Centrum Deurne, o.v.v. “inschrijving +  desbetreffende datum  (+ stal) + naam ruiter/amazone”.

UW INSCHRIJVING WORDT ZONDER BETALING NA 1 DAG WEER UIT ONS SYSTEEM VERWIJDERD!


HEEFT U TUSSENTIJDS NOG VRAGEN?

Neem contact op met Hippisch Centrum Deurne via telefoonnummer 0493 - 382550 of stuur een e-mail naar info@hippischcentrumdeurne.nl.